Ansvarlighed - Corporate Responsibility

Ansvarlig virksomhedsadfærd - Corporate Responsibility - indebærer at drive virksomhed på en måde som efterlever værdier, viser respekt for mennesker, samfund og miljø, og at leve op til retslige og etiske forventninger.

Den primære drivkraft for Skandias arbejde med ansvarlighed er at skabe et rigere liv for vores kunder og samfundet som helhed. Vi har en bred forankring i samfundet og har flere langsigtede forpligtelser over for enkeltpersoner, virksomheder og den offentlige sektor.

At tænke langsigtet er en afgørende forudsætning for vores virksomhed.

Ansvarlige virksomheder er en god forretning

Vores ambition er, at Skandia – ved fortsat at tænke langsigtet – skal udvikle sig til at blive den førende opsparingsvirksomhed i Norden.

For at nå dertil er vores vigtigste mission at maksimere værdien for vores kunder – blandt andet ved at agere bæredygtigt. Det mener vi nemlig vil gavne både vores kunders opsparing på sigt og det samfund, vi alle er en del af.

De vigtigste aspekter

Vores grundlag for at identificere de vigtigste aspekter ved ansvarlighed kommer fra dialogen med vores mange interessenter samt forventninger og indtryk fra omverdenen.

Vi fokuserer på områder, der er af strategisk betydning for Skandia og samtidig er centrale for vores interessenters opfattelse af vores evne til at skabe og håndtere forskellige former for værdi.

Følgende områder er indbefattet af Skandias politik for ansvarlighed (Corporate Responsibility):

En langsigtet strategi

At tænke langsigtet er kernen i vores forpligtelser, og det gennemsyrer vores tilgang til at drive virksomhed. Gennem vores strategi for ansvarlighed stræber vi efter, at det sker med hensyn til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Strategi og politik

Skandias arbejde med ansvarlighed er baseret på vores vision, forretningsstrategi og politik for ansvarlighed. Bestyrelsen og vores administrerende direktør har det endelige ansvar for vores indsatser inden for området.

Arbejdet med samfundsansvar er forankret i en selvstændig afdeling: Ideer For Livet.

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores indsats inden for bæredygtighed, er du velkommen til at kontakte os på 7020 2909.

  • © Skandia 2018
  • 23-05-2018 10:50
  • 1.0.6677.23356:179