Ansvarlighed - Corporate Responsibility

Ansvarlig virksomhedsdrift - Corporate Responsibility - indebærer at drive virksomhed på en måde som efterlever værdier, viser respekt for mennesker, samfund og miljø, og at leve op til retslige og etiske forventninger.

Den primære drivkraft for Skandias arbejde med ansvarlighed er at skabe et rigere liv for vores kunder og samfundet som helhed. Vi har en bred forankring i samfundet og har langsigtede forpligtelser over for enkeltpersoner, virksomheder og den offentlige sektor.

Politik for ansvarlighed virksomhed

Skandias 'Politik for ansvarlighed virksomhed' og vores underliggende handlingsplan, udstikker retningen for arbejdet med ansvarlighed. Prioriteringen af indsatsen sker ud fra de forandringer vi ser i omverden samt de muligheder og udfordringer de skaber for Skandia, for vores kunder og for samfundet.

Beskrivelsen af vores holdninger og mål er delt op i disse seks områder:

En langsigtet strategi

At tænke langsigtet er kernen i vores forpligtelser, og det gennemsyrer vores tilgang til at drive virksomhed. Gennem vores strategi for ansvarlighed stræber vi efter, at det sker med hensyn til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores indsats inden for bæredygtighed, er du velkommen til at kontakte os på 7020 2909.

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 13:10
  • 1.0.7400.20084:685