Indsats for korrekte udbetalinger

I Skandia ønsker vi at møde vores kunder med tillid og respekt. Vores ambition er at skabe værdi og økonomisk tryghed for dem - i dag, på vejen mod pensionsalderen og ikke mindst i deres tilværelse som pensionister,

Derfor gør vi os umage for at give alle kunder en god betjening og en grundig, ensartet og professionel sagsbehandling. Det gælder ikke mindst, når vi behandler skadeanmeldelser med henblik på udbetaling af en forsikringsydelse. Vi og vores kunder har en fælles interesse i at sikre, at udbetalingerne er korrekte.

Ind imellem kan der dog opstå tvivl om grundlaget om en udbetaling. Det gælder fx, når vi får modstridende eller misvisende oplysninger. Det er heldigvis sjældent, men når det sker, er vi nødt til at reagere på det.

Sådan håndterer vi tvivlstilfælde

I de konkrete sager, hvor vi er i tvivl om, om en udbetaling er korrekt eller berettiget, gennemgår vi omhyggeligt alle oplysningerne på ny. Det kan også betyde, at vi indhenter yderligere oplysninger, eller at vi beder om supplerende informationer eller undersøgelser hos fx læger eller behandlingssteder.

Når vi undersøger en sag, er vi meget opmærksomme på at vise hensyn til kunden. Vi benytter kun metoder, der er rimelige i forhold til sagens omfang, og vi stræber altid efter at påvirke kunden mindst muligt.

I enkelte sjældne tilfælde kan vi benytte os af observation. Det sker dog udelukkende, hvis vi har forsøgt at afklare sagen med mindre indgribende metoder uden resultat. Beslutningen om enhver form for fysisk observation bliver truffet på højeste niveau i Skandia sammen med et medlem af direktionen.

Uanset hvilke undersøgelser vi foretager, følger vi altid den gældende lovgivning samt Forsikring & Pensions regler på området.

Læs mere om brancheforeningens kodeks

  • © Skandia 2022
  • 21-01-2022 12:57
  • 1.0.7400.20084:685