Redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet foretager ordinære inspektionsbesøg hos alle danske pensionsselskaber. På baggrund af disse inspektioner udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som selskaberne herefter skal offentliggøre på deres hjemmesider. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering af selskabet og indeholder de eventuelle påbud, påtaler og risikooplysninger, Finanstilsynet har givet det pågældende selskabs direktion eller bestyrelse.

Selskaberne skal desuden også offentliggøre andre redegørelser fra Finanstilsynet, hvis Finanstilsynet vurderer, at indholdet har betydning for selskabets kunder eller andre centrale interessenter.

Nedenfor er de aktuelle redegørelser for Skandia Link Livsforsikring A/S. 

__________________________________________________________________________________________________________

14. juli 2021
Redegørelse om undersøgelse af Skandia Link Livsforsikring A/S’ risikovurdering på hvidvaskområdet

Læs Skandias kommentar

07. juli 2021
Påbud om at informere alle nuværende og tidligere kunder i forbindelse med overtrædelse af regler om ligebehandling

Læs Skandias kommentar

04. maj 2020
Finanstilsynets afgørelse om påtaler

24. januar 2020
Redegørelse om påbud til Skandia Link Livsforsikring A/S om opgørelse af hensættelser til solvens

Læs Skandias kommentar

12. oktober 2018
Offentlig redegørelse fra Finanstilsynet til Skandia Link

Læs Skandias kommentar

  • © Skandia 2021
  • 07-12-2021 16:49
  • 1.0.7400.20084:685