Regnskaber

I Skandia offentliggør vi regnskab to gange om året. Her finder du vores regnskaber tilbage fra 1998.

I Danmark offentliggør vi årsrapport og halvårsrapport for Skandia Link Livsforsikring A/S. Derudover kan du her på siden finde historiske regnskaber for følgende tidligere Skandia-selskaber:

• Skandia Livforsikring A/S, som blev fusioneret med Skandia Link Livsforsikring A/S med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2014.

• Skandia Livsforsikring A A/S, som blev solgt til Nordic Insurance Consolidation Group med regnskabsmæssig virkning fra 1. november 2015. Selskabet hedder i dag Norli Pension.

Kontakt vores presseansvarlige, hvis du har spørgsmål eller ikke finder det, du har brug for.

  • © Skandia 2020
  • 17-02-2020 10:09
  • 1.0.7104.21234:431