Skandias ledelse

Skandia har drevet virksomhed i Danmark siden 1998 og i Sverige siden 1855. De danske Skandia-selskaber var indtil 2. januar 2019 ejet af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt i Sverige, herefter af AP Pension.

Direktion

Karsten Laursen

Karsten Laursen, adm. direktør

Karsten Laursen har været ansat i AP Pension siden 1994, økonomidirektør siden 2013 og fra 2020 tillige administrerende direktør i Skandia Link A/S og Skandia A/S.

 

 

Direktører i danske Skandia-selskaber

Skandia Link A/S

Adm. direktør Karsten Laursen

Skandia A/S

Adm. direktør Karsten Laursen

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Adm. direktør Ralf Magnussen

Bestyrelsen i Skandia

 Billede af Bo Normann Rasmussen Bo Normann Rasmussen
Formand for bestyrelsen

 

Foto på vej

 

Henrik Engmark
Bestyrelsesmedlem
Thomas Møller Thomas Møller
Bestyrelsesmedlem
Sara Brinks Larsen Sara Brinks Larsen
Bestyrelsesmedlem

Om bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er Skandias øverste ledelse.

Bestyrelsen varetager ledelsen af Skandias anliggender i overensstemmelse med lovgivningen og vores vedtægter.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer forsvarlig organisation af Skandias virksomhed.

Bestyrelsen tager ikke del i den daglige ledelse af Skandia. Den træffer dog beslutninger, som, efter Skandias forhold, er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Aflønning

Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Direktionen aflønnes med et fast honorar. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen. Du kan se Skandias lønpolitik her

  • © Skandia 2021
  • 07-12-2021 16:54
  • 1.0.7400.20084:685