Flere fordele til dig, der er kunde i Skandia

Som kunde i Skandia har du både mulighed for at få en pensionsopsparing og en sundhedsforsikring hos os. Så er du sikret, når du ikke længere skal arbejde, og du har hjælp ved hånden, hvis uheldet er ude, eller du bliver syg. Derudover har du også adgang til en række fordele inden for bank og forsikring. Vi har nemlig indgået en række partnerskaber, og det giver dig flere fordele at vælge i mellem.

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er Danmarks største, landsdækkende erhvervs- og privatforsikringsselskab med kundeejerskab som selskabsform. Købstædernes Forsikring er med dig hele vejen. Det vil du opleve, når de rådgiver dig, når de udvikler nye produkter og ikke mindst den dag, du måske får brug for dine forsikringer. 


Rabatter og fordele

Som kunde i Skandia kan du få rabat på forsikringer hos Købstædernes Forsikring. Du kan fx få 10 procent i rabat på tarifprisen på bilforsikring, husforsikring og indboforsikring. Derudover kan du forvente at blive kontaktet af Købstædernes Forsikring minimum hvert andet år, så I sammen kan gennemgå dine forsikringer.

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Andelskassen er et lokalt pengeinstitut, der sætter samarbejde i højsædet. Næsten uanset, hvad du drømmer om, bliver det lettest, hvis du har et godt økonomisk overblik og mulighed for at tale med en, du har tillid til. Og dét er netop Andelskassens mål: At være der, hvor du er – i livet, i verden og i pengesagerne.


Rabatter og fordele

Som kunde i Skandia kan du få attraktive vilkår på bankprodukter og kvalificeret rådgivning. Andelskassen skræddersyr rådgivningen til den enkelte kunde, så du får de vilkår, der matcher dig bedst. Derudover tilbyder de et lån til lokal vækst, hvor banken giver 1000 kroner til gode lokale formål, for hvert lån der oprettes.

HELP Forsikring

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskab i Skandinavien, der tilbyder advokatforsikring til privatpersoner. Med en advokatforsikring får du adgang til egen advokat til en fast pris pr. år. Og de sørger for at hjælpe dig proaktivt, så du altid er godt stillet, hvad end der dukker op af juridiske udfordringer.


Rabatter og fordele

Advokatforsikringen dækker forsikringstager og dennes husstand inden for følgende områder: Familieret, arveret, køberet, identitetstyveri og fast ejendom – dog ikke ved køb og salg af bolig. Med forsikringen får du adgang til professionel advokatrådgivning. Enten som et godt råd, eller når der foreligger en konfliktsituation, som kræver mere omfattende bistand.

Købstædernes Forsikring

Købstædernes Forsikring er Danmarks største, landsdækkende erhvervs- og privatforsikringsselskab med kundeejerskab som selskabsform. De betjener 12.000 erhvervskunder under mottoet: I præsterer bedst, når I bekymrer jer mindst.


Rabatter og fordele

Blandt de kontakte fordele er attraktive vilkår på fx løsørevilkår, ejendomsforsikring og motor- og transportforsikring.

Danske Andelskassers Bank A/S

Andelskassens erhvervscenter bygger sin rådgivning på personlig kontakt og kendskab til de enkelte kunders muligheder og udfordringer. Andelskassen har regionale erhvervscentre i Jylland og på Fyn og er derfor tæt på jer og jeres virksomhed. Dermed kan de skabe individuelle løsninger, der passer til jeres behov.


Rabatter og fordele

Blandt de kontante fordele er attraktive vilkår på bankprodukter og kvalificeret rådgivning. Derudover tilbyder Andelskassen et lån til lokal vækst, hvor banken giver 1000 kroner til gode lokale formål, for hvert lån der oprettes.

HELP Forsikring

HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskab i Skandinavien, der tilbyder advokatforsikring til privatpersoner og virksomheder. Med en advokatforsikring får I og jeres medarbejdere mulighed for at få juridisk rådgivning og advokatbistand til en fast årlig forsikringspræmie.


Rabatter og fordele

Advokatforsikringen dækker forsikringstager og dennes husstand inden for følgende områder: Familieret, arveret, køberet, identitetstyveri og fast ejendom – dog ikke ved køb og salg af bolig. Advokatforsikringen indebærer 15 timers juridisk rådgivning om året, der kan bruges, uden at der er opståen en tvist, og 2 mio. kroner i forsikringssum ved advokatbistand hvis din sag skal for retten. Med andre ord kan advokatforsikringen anvendes præventivt.

  • © Skandia 2021
  • 07-12-2021 15:07
  • 1.0.7400.20084:685