Anmeld skade

Vi er her for dig, når du har brug for os. Så husk din forsikring, hvis du mister din erhvervsevne eller bliver alvorligt syg. Her kan du vælge den forsikring, du vil bruge.

Sådan bruger du din Lifeline sundhedsforsikring

Du kan bruge din sundhedsforsikring på to forskellige måder:

 • du kan få professionel rådgivning om dit helbred,
 • du kan få hjælp til at komme i behandling, hvis du bliver syg, eller er kommet til skade.

Vær opmærksom på, at vi har mest travlt om mandagen. Derfor kan det være en god idé at ringe en anden dag.

Hvis du ringer uden for dagtimerne eller i weekenden, kommer du til at tale med en af vores samarbejdspartnere. Så ringer en af vores sygeplejersker eller fysioterapeuter til dig efterfølgende.

Få hjælp til din behandling

Er du blevet syg eller kommet til skade? Så kan du få hurtig hjælp. Her står, hvad du skal gøre. Der er tre trin:

1. Kontakt din egen læge

Først skal du kontakte din egen læge. Det er din egen læge, der kender dig bedst. Derfor kan han eller hun bedst vurdere, hvilken undersøgelse eller behandling du har brug for.

2. Ring til Lifelinelinjen(R) på 7010 0117

Bagefter skal du ringe til Lifelinelinjen(R). Her får du hjælp og personlig rådgivning af vores erfarne fysioterapeuter og sygeplejersker. De hjælper dig med at planlægge behandlingen, og de kan ofte booke tider direkte hos behandlerne.

Du kan ringe til Lifelinelinjen(R) alle hverdage fra 8.00 til 16.00. Eller du kan anmelde din sygdom eller skade elektronisk. Det kan du gøre på alle tidspunkter i døgnet.

Anmeld sygdom eller skade

3. Kom hurtigt i behandling

Når vi har godkendt din behandling, sender vi dig videre til den rigtige specialist eller behandler med det samme eller inden for få dage. Så kan du gå i gang med selve behandlingen.

Din sundhedsforsikring dækker kun udgifter til behandling, som Skandia har godkendt inden, at du går i gang med behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Lifelinelinjen inden, at du går i gang med en behandling. Ellers dækker din sundhedsforsikring ikke. Du skal også kontakte Lifelinelinjen, hvis du allerede har fået godkendt et antal behandlinger og gerne vil have, at forsikringen dækker et yderligere antal behandlinger.

Få professionel rådgivning

Oplever du problemer med fx stress, har du kriser i privat- eller arbejdsliv eller brug for hjælp til fx at håndtere mobning af børn eller mistrivsel på jobbet? Så kan du få hurtig professionel rådgivning. Her står, hvad du skal gøre.

Ring til Stress- og Trivselslinjen på 7010 0117

Her kan du få professionel rådgivning om problemer, der ikke kræver en egentlig behandling. Helt anonymt. Linjen er åben alle hverdage fra 8.00 til 16.00.

Det dækker vi ikke

Din Lifeline sundhedsforsikring dækker de behandlinger, som er nævnt i dine forsikringsbetingelser.
Typisk dækker forsikringen ikke tilfælde som fx disse:

 • Kroniske sygdomme, der er diagnosticeret, inden forsikringen trådte i kraft i Skandia
 • Akut behandling
 • Kosmetiske operationer
 • Tandbehandling- og kirurgi af enhver art
 • Alle former for prævention, herunder sterilisation eller tilsvarende præventive behandlinger
 • Behandling i forbindelse med graviditet eller fødsel
 • Fedmeoperationer- eller behandling
 • Almindelige syns- eller hørekorrigerende undersøgelser, herunder kontrol, operation og anden behandling samt briller, kontaktlinser, høreprøver og høreapparater
 • Medfødte lidelser.

Selv hvis du ikke er dækket af din sundhedsforsikring i den konkrete sag, rådgiver vi dig gerne og hjælper dig videre i behandlingsforløbet i det offentlige eller private system.

Du kan se eksempler på kroniske sygdomme her.

Hvordan betales din behandling?

Fra 1. januar 2015 afregner Skandia alle regninger med behandlerne via Sygeforsikringen "danmark". Det betyder, at du ikke skal lægge penge ud.

Har du alligevel lagt ud for behandlinger, skal du indsende dine regninger til Sygeforsikringen "danmark" med dit cpr-nummer og bankoplysninger.

Læs mere på www.sygeforsikring.dk.

Husk, at din forsikring kun dækker udgifter til behandling, som Skandia har godkendt på forhånd.

Sådan bruger du din forsikring ved tab af erhvervsevne

Med en forsikring ved tab af erhvervsevne bliver du hjulpet økonomisk, hvis du på grund af sygdom eller ulykke mister eller får nedsat din erhvervsevne så meget, at du kan få udbetaling fra forsikringen.

Du kan få udbetaling fra forsikringen, hvis din erhvervsevne af Skandia bliver vurderet til at være nedsat med mindst halvdelen eller 2/3 på grund af sygdom eller ulykke.

Det vil ofte være sådan, at forsikringen indeholder en midlertidig dækning i dit eget erhverv og en dækning ved generelt erhvervsevnetab i ethvert erhverv. I nogle firmapensionsordninger kan det desuden være aftalt, at udbetalingen sker til arbejdsgiveren, så længe man er ansat.

Hvor meget du får udbetalt, afhænger blandt andet af, hvilken pensionsordning du har. Det kan også have betydning, hvis du får udbetaling fra det offentlige, da din udbetaling fra forsikringen i nogle tilfælde bliver modregnet i den offentlige ydelse.

Den månedlige udbetaling og fritagelse for indbetaling (præmiefritagelse) kan begynde, når du har opfyldt betingelserne for udbetaling i tre måneder. Det kalder vi for karensperioden, og den første udbetaling kommer den 1. i måneden efter, at karensperioden er udløbet.

Du kan se præcist, hvordan din forsikring ved tab af erhvervsevne er sammensat og dækker dig på Mit Skandia og i din pensionsoversigt og dine forsikringsbetingelser.

Ansøg om udbetaling ved tab af erhvervsevne

For at søge om udbetaling fra din forsikring skal du udfylde en personlig erklæring og et indtægtsskema.

Her er tre trin om, hvad du skal gøre:

1. Udfyld blanketterne, når karensperioden er ved at løbe ud

Det er vigtigt, at dine helbredsoplysninger er helt aktuelle. Derfor skal du og din læge først udfylde og sende blanketterne, når din karensperiode er ved at være slut.

Hent personlig erklæring 
Hent indtægtsskema 

2. Send blanketterne til os

Bagefter skal du sende de udfyldte blanketter til Skandia. Adressen står på blanketterne.

3. Du får svar fra os

Du hører fra os, hvis vi har brug for yderligere information. Når vi har alle de nødvendige oplysninger, kan vi vurdere, om du opfylder de økonomiske og medicinske betingelser for at få udbetaling fra din forsikring.

Herefter modtager du svar, hvor vi begrunder vores vurdering.

Betingelser for forsikringen

Dine forsikringsbetingelser afhænger af, hvornår du er blevet kunde. Og ikke mindst hvilket produkt du, eller din arbejdsgiver, har valgt.

Betingelser gældende fra 1. juli 2016

Læs forsikringsbetingelser: Tab af erhvervsevne (Standard)
Læs forsikringsbetingelser: Tab af erhvervsevne (Udvidet)

Har du en pensionsordning fra før 1. juni 2013?

Hvis du var sygemeldt inden 1. juli 2016, kan du være omfattet af de betingelser, der gjaldt før 1. juli 2016.
Har du spørgsmål til de tidligere betingelser, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan bruger du din forsikring ved kritisk sygdom

Er du blevet alvorligt syg, kan du søge om at få udbetalt et engangsbeløb fra din forsikring ved kritisk sygdom.

Du kan se, hvad du kan få udbetalt, på Mit Skandia. Det fremgår også af din årlige pensionsoversigt.

Ansøg om udbetaling ved kritisk sygdom

Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du bliver ramt af kritisk sygdom, som er omfattet af forsikringen. Her står, hvad du skal gøre. Der er tre trin:

1. Ansøg om udbetaling

For at søge om udbetaling fra forsikringen skal du udfylde en ansøgning.

Hent ansøgning

2. Send blanketten til os

Bagefter skal du sende ansøgningen til Skandia. Adressen står på blanketterne.

3. Du får svar fra os

Du hører fra os, hvis vi har brug for yderligere information. Når vi har alle de nødvendige oplysninger, kan vi vurdere, om du opfylder betingelserne for at få udbetaling fra din forsikring.

Herefter modtager du svar, hvor vi begrunder vores vurdering.

Betingelser for forsikringen

Forsikringen kan dække, hvis du bliver ramt af én af de kritiske sygdomme eller diagnoser i forsikringsbetingelserne. Der kan være visse kriterier ved diagnosen, som skal være opfyldt, for at du er dækket. De præcise regler er beskrevet i vores forsikringsbetingelser.

 • © Skandia 2017
 • 18-10-2017 09:40
 • 1.0.6361.19639:180